Słownik pojęć

CHMODY

Chmod to polecenie w systemach uniksowych (np. linux) do zmiany praw dostępu do pliku. Najpopularniejszymi wartościami są chmod 644 - prawo odczytu i zapisu dla właściciela oraz odczytu dla wszystkich pozostałych użytkowników, chmod 775 - prawo do odczytu, zapisu i uruchomienia dla właściciela pliku oraz odczytu i uruchomienia dla wszystkich innych użytkowników, chmod 777 - szystkie prawa dla wszystkich użytkowników.