Słownik pojęć

CSS

(ang. Cascading Style Sheets). Po polsku to kaskadowe arkusze stylów. Język opisujący sposób prezentacji elementów HTML lub XHTML na stronach WWW przez przeglądarki internetowe. Odpowiada za wizualizację takich elementów jak: marginesy, czcionki, kolory, pozycje elementów i odstępy.