Słownik pojęć

DNS

(ang. Domain Name System) czyli System Nazw Domenowych którego zadaniem jest tłumaczenie nazw domenowych (nazywanych potocznie adresami www, np. webszok.net) na adresy IP (np 127.100.111.255), które są przyporządkowane do komputerów i innych urządzeń w sieci internet. System domen ma budowę hierarchiczną. W systemie DNS, każda domena jest przedstawiona w postaci rekordów (tzw. rekordów DNS). Każdy z nich ma przyporządkowaną określoną nazwę oraz przeznaczenie. I tak:

  • Rekord A - Przedstawia adres domeny w postaci IP
  • Rekord CNAME - jest rozwiązaniem dla tworzenia subdomen
  • Rekord MX - rekord wskazujący położenie serwera obsługującego pocztę
  • Rekord NS - opisuje na jakich serwerach DNS podana domena jest skonfigurowana
  • Rekord SOA - oznacza początek danych dotyczących domeny, każda domena może posiadać jeden taki rekord. Są w nim zawarte takie informacje jak nazwa domeny, mail administratora DNS autorytatywnego dla domeny
  • Rekord SRV - rekord usługi, pozwala na zdefiniowanie adresu IP dla konkretnej usługi, inaczej mówiąc wskazuje serwer który udostępnia daną usługę dla domeny.
  • Rekord TXT - pozwala wpisać dowolne informacje tekstowe opisujące domenę, statnio jest on wykorzystywany w systemie antyspamowych SPF