Słownik pojęć

Javascript, AJAX, Jquery

JavaSctipt jest językiem programowania odpowiedzialnym za zachowanie interfejsu strony internetowej oraz zapewnieniu jej interaktywności. Dzięki wykorzystaniu JavaScript można przetwarzać i wyświetlać informacje bez przeładowywania strony (AJAX) lub utworzyć różnego rodzaju animacje (biblioteka jQuery).