Słownik pojęć

Whois

Usługa dostarczająca danych na temat ludzi i organizacji podłączonych do sieci. Możliwe są do uzyskania następujące informacje: dla osoby: nazwa i adres instytucji, w której pracuje, nr telefonu i faxu oraz adres e-mail, dla numeru sieci: nazwa instytucji, do której należy dana sieć, nazwa sieci, do której jest ona dołączona oraz nazwiska osób administrujących tą siecią, dla domeny: nazwa i opis instytucji, do której należy dana domena, nazwiska osób administrujących, adresy serwerów obsługujących tę domenę oraz opcjonalnie lista poddomen. Wszystkie serwery whois gromadzą dane w zasadzie na temat organizacji, do której należą. Przy znajdowaniu informacji nie korzystają one z innych serwerów, nie wiedzą również, gdzie można znaleźć informacje o innych instytucjach i organizacjach.