Słownik pojęć

Proxy

Serwer pośredniczący, albo serwer proxy (zastępca, pełnomocnik)pozwala poprzez sieć lokalną udostępnić Internet wielu komputerom za pośrednictwem jednego połączenia.