Słownik pojęć

UTF-8, ISO-8859-2, Windows-1250

Jeśli przeglądarka internetowa po otrzymaniu źródła strony nie jest w stanie sprecyzować kodowania znaków, użytkownik może otrzymać nieczytelną treść. Dlatego bardzo ważne jest określić standard zapisu dokumentów XHTML/HTML i arkuszy stylów CSS. Twórca serwisu internetowego powinien zadeklarować odpowiednie kodowanie witryny, a także przygotować treść używając tego kodowania. Obecnie dla polskich stron obowiązuje standard UTF-8 oraz ISO 8859-2. Dla stron wielojęzykowych najlepszym wyborem jest UTF-8.